PDF Print E-mail

Rechtsgebieden Ratio 

*Arbeidsrecht

 • -          ontslagprocedures CWI en kantonrechter
 • -          opstellen van arbeidsovereenkomsten 
 • -          bemiddeling bij reorganisatie  

*Huurrecht

 • -          opstellen van huurovereenkomsten
 • -          bemiddeling bij ontbinding van huurovereenkomsten 

*Bestuursrecht                                                                    

 • -          aanvraag vergunningen/ontheffingen
 • -          bezwaar en – beroepsprocedures 

*Faillissementsrecht                                                           

 • -          aanvragen of afwenden faillissementen 

*Contractenrecht                                                                

 • -          opstellen van alle soorten contracten (zoals bijvoorbeeld contracten op het gebied van handel, koop/verkoop, samenwerking, agentuur, franchise e.d.)
 • -          bemiddeling pre-contractuele fase
 • -          opstellen van algemene voorwaarden 

*Ondernemingsrecht                                                          

 • -          oprichten van rechtspersonen
 • -          liquidaties van ondernemingen
 • -          buitenlandse ondernemingen 

*Mededingingsrecht                                                           

 • -          aanmelding fusies, anti-kartel/monopolievorming
 • -          opstellen van alleenverkoopovereenkomsten 

*Incasso                                                                               

 • -          ingebrekestellingen en sommaties
 • -          het voeren van gerechtelijke procedures                          

*Fusie en overname                                                            

 • -          juridische fusies
 • -          inbreng van onderneming in nieuwe rechtspersoon
 • -          advies aandelen emissies
 • -          joint ventures 

*Geschillenbeslechting                                                       

 • -          schikken van geschillen / zaken blijven doen in de toekomst
 • -          procederen indien noodzakelijk

*Fiscaal rechtsamenwerkingsverband met fiscalisten