PDF Print E-mail

De juridische dienstverlening van Ratio Bedrijfsjuristen 

In het bedrijfsleven is juridische bijstand vaak onontbeerlijk. Door de toenemende overheidsbemoeienis en de complexe wet- en regelgeving, alsmede de geschillen die vroeg of laat kunnen ontstaan met uw toeleveranciers of afnemers of zelfs met uw eigen werknemers is het belangrijk uw juridische zaken goed te regelen. Belangrijk is daarbij dat u al veel problemen kunt voorkomen indien u preventief te werk gaat en u zich behoedt voor de vele valkuilen die er in het recht  zijn. Grote bedrijven hebben daarvoor hun eigen juristen in dienst of maken gebruik van dure en gespecialiseerde advocatenkantoren. In het midden- en kleinbedrijf echter is het vaak te kostbaar om zelf een eigen jurist in dienst te hebben of een dure advocaat in te schakelen.  

Ook in uw onderneming zal deze behoefte aan juridische bijstand in meer of mindere mate regelmatig aanwezig zijn. Een probleem bij het raadplegen van een jurist vormt voor velen nog altijd de “hoge drempel” van toegankelijkheid, bereikbaarheid en bovenal de uurtarieven welke al gauw de € 200 per uur benaderen of zelfs overschrijden. Maar al te vaak worden belangrijke zaken daardoor op de lange baan geschoven of helemaal niet opgelost, waardoor problemen en conflicten ontstaan en deze escaleren en uiteindelijk veel hogere (juridische) kosten met zich meebrengen dan noodzakelijk is.   

Ratio Bedrijfsjuristen wil met de juridische dienstverlening die aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wordt geboden een alternatief bieden voor bovengenoemde bezwaren. Door het hanteren van betaalbare uurtarieven ( momenteel  (2008) bij een abonnement € 115,00 excl. BTW) en problemen op een preventieve wijze te benaderen wil Ratio Bedrijfsjuristen u daarmee behoeden voor de valkuilen waarin u zonder deskundig advies vroeg of laat zou kunnen geraken. Bij wijze van spreken willen wij u het gevoel geven dat  u daarmee uw eigen bedrijfsjurist in dienst hebt, maar dan zonder de hoge kosten die daarmee gemoeid zijn en die u pas inschakelt wanneer u dat past.  

Onze dienstverlening kan geschieden via losse opdrachten, dus alleen wanneer u dat wilt, of via een abonnement. Indien u kiest voor een abonnement (slechts € 150,00 excl. BTW per jaar) kunt u naast het gereduceerde uurtarief  kosteloos eerstelijns telefonisch advies inwinnen. 

Op vele terreinen kunnen wij u van dienst zijn. Een overzicht van de rechtsgebieden moge dit verduidelijken.