Ratio Bedrijfsjuristen
PDF Print E-mail

Ratio Bedrijfsjuristen is een bedrijfsjuridische adviesorganisatie, gericht op het midden- en kleinbedrijf. Wij streven door onze aanpak naar duidelijke adviezen tegen een voor de ondernemer betaalbare prijs in vergelijking met de advocatuur. Wij werken ofwel via losse opdrachten ofwel op basis van een jaarlijks abonnement met voor de klant het recht op gereduceerde tarieven en de mogelijkheid om tijdens kantooruren gratis telefonisch advies in te winnen en periodiek geïnformeerd te worden over nieuwe juridische ontwikkelingen.  

  

Onze dienstverlening is er op gericht om juridische problemen in de kiem te smoren en u in een vroegtijdig stadium van juridisch advies te voorzien. Dit om te voorkomen dat u naderhand  problemen krijgt die u wellicht had kunnen voorkomen. 

  

Behalve het feit dat u ons te allen tijde telefonisch kunt benaderen om een eerstelijns juridisch advies voor uw probleem te krijgen, willen wij u op de hoogte houden van voor uw onderneming belangrijke juridische informatie door middel van de nieuwsbrieven die wij u periodiek toesturen. Mochten er op enig moment werkzaamheden voor u worden verricht dan geschiedt dit tegen een gereduceerd uurtarief.  

De dienstverlening die Ratio Bedrijfsjuristen  u kan bieden is middels samenwerkingsverbanden met advocaten, accountants, administratiekantoren en met Meander Beaufort Richter Adviseurs (MBR) bovendien professioneel, accuraat en uniek.  

MBR is een landelijk opererende organisatie die zich onderscheidt door problemen in hun samenhang met andere factoren van onderneming en ondernemerschap te benaderen. In deze visie heeft alles met elkaar te maken en heeft alles effecten op elkaar. Een op het eerste gezicht briljante juridische oplossing kan bijvoorbeeld nadelige fiscale en financiële consequenties hebben. Specialisten op velerlei terrein zijn bij MBR aangesloten om u daarbij van dienst te zijn. 

  

Indien na lezing hiervan en de overige informatie in de bijlagen uw interesse is gewekt dan zijn wij graag bereid u in een persoonlijk gesprek geheel vrijblijvend het een en ander nader uit te leggen over de dienstverlening, het abonnement en de voorwaarden en tarieven die daarbij horen. U kunt dan vragen naar ondergetekende.  

  

Wij hopen u hiermee voldoende  te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,   

 

Mr. H. Hoepman

 

Ratio Bedrijfsjuristen

Duke Ellingtonstraat 95

1311 SC Almere

 

tel. 036 -5465955

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it